- Timeplan 2018

Tine Fotballskole 2018 – Søgne         15. – 17. august 2018

Timeplan:
Onsdag:
09.00 : Fremmøte/Registrering/Fordeling av grupper/Utdeling av utstyr
09.30 – 11.00     : Treningsøkt 1
11.00 – 11.20     : Lunch gruppe 1, 2 og 5
11:20 – 11:40    : Lunch gruppe 3 og 4
11:40 – 12:00    : Lunch gruppe 6 og 7
12.00 – 13.00     : Treningsøkt 2
13.00 – 14.00     : Fotografering


Torsdag:
09.00                 : Fremmøte
09.10 – 11.00     : Treningsøkt 3
11.00 – 11.20     : Lunch gruppe 1, 2 og 5
11:20 – 11:40    : Lunch gruppe 3 og 4
11:40 – 12:00    : Lunch gruppe 6 og 7 
12.00 – 14.00     : Fotballsti

Fredag:
09.00                 : Fremmøte
09.10 – 11.30     : Treningsøkt 4
11.30 – 12.30     : Grilling/Lunch
12.30 – 13.30     : Turnering
13.30 – 14.00     : Utdeling av diplomer, foto, etc.
14.00                 : Takk for i år ……………


Med forbehold om endringer.

Vand Dialog