Sportslige retningslinjer

Våre sportslige retningslinjer er revidert og godkjent i Sportslig Utvalg. Den er sendt ut internt i Klubben til alle trenere og lagledere. Den kan lastes ned her som PDF.

Vand Dialog