Organisasjon

Some description Daglig leder
Reidar Ruden
Mobil 91 77 81 30
Kontakt
Some description

Trener koordinator
Jarle Olafsen
Mobil 

 

STYRET  

Geir Atle Karlsen
Gunnar Engebu
Brede Apland
Stig Trydal
Torill Keim
Pål Gravdahl
Steven Aukland
Bernt Dag Ravnevand
Lise Eikås

Tor Djuve
JarleRogstad

Styreleder(kontakt)
Nestleder(kontakt)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Valgkomite
Valgkomite

 
Les styrets årsberetning for 2016

Tidligere år.

2015.                                     

2014.       2011         2009
2013.       2010         2008

Mål og Strategiplan(2017-2021) kan lastes ned her.

Lovnorm for Søgne Fotballklubb kan lastes ned her.

Økonomi
2016  Balanse   Driftsresultat med budsjett
2015  Balanse  
2014  Balanse  

 

Vand Dialog