Organisasjon

Some description Daglig leder og
Sportslig ansv.

Reidar Ruden
Priv: 
SFK: 940 90 353
Kontakt
            undefined Sponsor Ansvarlig  
Gunnar Engebu
M: 47 35 33 54
Kontakt
Some description

Akademiet/FFO
Jarle Olafsen
Priv: 40 55 55 27
FFO: 94 08 20 47
Kontakt

 

STYRET  

Stig Trydal
Gunnar Engebu
Brede Apland
Terje Pettersen
Henriette Severinsen
Pål Gravdahl
Lise Eikås
Bernt Dag Ravnevand
Hanne Håland

Tor Djuve
Jarle Rogstad
Bent Svendsen
Gøran Engenes

Styreleder(kontakt)
Nestleder(kontakt)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite
Varamedlem

 
Les styrets årsberetning for 2017.

Tidligere år.
2016
2015.                                     

2014.       2011         2009
2013.       2010         2008

Mål og Strategiplan(2017-2021) kan lastes ned her.

Lovnorm for Søgne Fotballklubb kan lastes ned her.

Økonomi
2017  Balanse   Driftsresultat med budsjett
2016  Balanse   Driftsresultat med budsjett
2015  Balanse  
2014  Balanse  

 

Vand Dialog