Medlemskap

Forsikring. Alle medlemmer i Søgne FK er forsikret gjennom lagsforsikring i NFF.
Dersom noen av spillerne blir skadet, er det svært viktig at skadeskjema blir fylt ut på internett. 

Spillerregistrering: Alle spillere f.o.m. 12 år og eldre skal registreres hos NFF (fiks) via Søgne FK. Dette er svært viktig og er en forutsetning for spillerforsikringen.

Alle spillere må også registreres på den enkelte lags spiller liste. Spiller listen skal til enhver tid være oppdatert, og kopi av listen og eventuelle endringer må sendes til daglig leder for oppdatering av medlemslister fortløpende.


Våre gjeldende kontigenter er

 

Sr./dame

Junior

G/J 15-16

G/J 13-14

G/J 11-12

G/J 8-10

G/J 7

G/J 6

Medlemskontigent

100

100

100

100

100

100

100

100

Treningsavgift

2100

2100

1900

1700

1500

1300

 1100

0

Totalt

2200

2200

2000

1800

1600

1400

1200

100

Maks 4000 kroner pr familie i treningsavgift.
Alle må betale medlemskontingent på kr. 100,-
Alle avgifter faktureres direkte fra Norges idrettsforbund/Klubbadmin.
Lisens for senior spillere kr. 300,-

Vand Dialog