Medlemsinfo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Dugnader

  Styret i Søgne FK har vedtatt at klubben kan pålegge medlemmene å utføre dugnadsarbeid som loddsalg, dugnadsarbeid under turneringer osv. på klubbens vegne.

  Hvert enkelt lag står også fritt til å arrangere egne dugnader for å samle inn midler til eget lag for bruk til turneringer, turer osv.

  Les mer
 • Vedtekter

  Her finner dere klubbens gjeldene vedtekter.

  Les mer
 • Politiattest

  Søgne FK er pålagt å innhente Politiattest for alle trenere/ledere.

  Les mer
 • Medlemskap

  For å ha et gyldig medlemskap i Søgne FK, må kontingent være betalt.

  Les mer
Vand Dialog