Foreldreengasjement

foreldre.jpg

En av de aller viktigste forutsetningene for ungdomsavdelingen skal lykkes er et stort og aktivt foreldreengasjement. Det er uhyre viktig å klare å engasjere flere foreldre både som lagledere, trenere, styremedlemmer, komitémedlemmer, dommere osv.

Vi ønsker å fortelle dem at det er ”deres unger” vi aktiviserer, og for å drive den aldersbestemte fotballen er en helt avhengig av at foreldre tar ansvar og engasjerer seg.

Ungdomsavdelingen holder kontakten med foreldre/foresatte gjennom nettsider, informasjonsskriv, foreldremøter osv.
Hvert lag er forpliktet til å gjennomføre minst et foreldremøte hvert år, der en evaluerer aktiviteten i laget.
Som foreldre/foresatt kan du også bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Her er noen foreldrevettregler:

  1. Møt frem til kamp og trening – barna ønsker det.
  2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter eller sønn.
  3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.
  4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen. 5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
  5. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.
  6. Spør om kampen var morsom og spennende.
  7. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
  8. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – ta initiativ til årlig foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
  9. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.
Vand Dialog