Dommer

DU FINNER OVERSIKT OVER VÅRE KLUBBDOMMERE NEDERST I DENNE ARTIKKELEN.

 

Klubbdommerkurs: Dette er første trinn i dommerutdanningen, og etter gjennomført kurs vil du være kvalifisert til å dømme kamper i 7-fotball primært i egen klubb. Varighet er 1 kveld (2,5 undervisningstimer) og kurset består av to moduler – barnefotballen og ungdomsfotballen/voksen fotballen.

Dette avholdes internt i klubben.

Rekrutteringsdommerkurs: Dette er andre trinnet i dommerutdanningen. Varighet er 4 kvelder (16 undervisningstimer). For å ta kurset må en ha fylt 15 år, tatt klubbdommerkurs og ønske om og dømme 11-er fotball.
Kretsen vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere, etter hvert kan en bli autorisert som regionsdommer og til slutt toppdommere.

 

DØMMING AV KAMPER

Aldersgruppe 6-12 år

Dommer blir ikke satt opp av fotballkretsen (AFK). Det er opp til lagleder/trener å skaffe dommer.
Vanligvis er det en av 13
15 åringer som dømmer disse etter fullført klubbdommer kurs. Betaling av disse dommerne gjøres av klubben.

Dersom disse ikke kan stille opp, må lagleder/foreldre dømme.

Aldersgruppe 13-19 år

Dommer blir satt opp av krets i 1.divisjon og de eldste aldersklassene.
Klasse 13 år settes det ikke opp dommere, her må lagene ordne det selv.
Dersom kampene ikke er satt opp med dommer, må lagleder/trener skaffe dommer. En må her skaffe en dommer som kan reglene for 11-er fotball.

Les mer om dommeroppfølgingen i kretsen.

Klubbens godkjente dommere:
Hetem Hoti(kretsdommer) – 47 95 51 66 - heho8@vaf.no
Lulzim Rama(kretsdommer)  - 99 60 31 88 - lulzimr@outlook.com
Thor Øyvind Rustad(kretsdommer) – 41 32 00 23 - thorrustad4@gmail.com
Alf Helge Repstad(dommerveileder – 91 60 98 18 - ahrepsta@online.no

KLUBBDOMMERE

Husk at våre Klubbdommere ikke har allverdens erfaring og det er viktig at lagledere og foreldre tar hensyn til det underveis i kampene. Tilpass gjerne alderen til dommeren med alderen på spillerene.

Betalingssatser for Klubbdommere er:
50kr for 5'er
100kr for 7'er
200kr for 9`er
250kr for 11'er

Betaling ordnes ved at lagleder legger ut og får pengene igjen fra Daglig leder, eller at dommeren henvender seg direkte til Daglig leder.

Herman Gravdahl - godkjent 2018 95488013 2001
Joakim Ravnevand - godkjent 2018 40470465 2002
Oliver Sloth Johansen - godkjent 2018 48008006 2002
Trond Simen Larsen - godkjent 2018 41433809 2002
     

Andre Strøm Kjær

46852808

2000

Arthur Finsådal Larsen

90771718

2000

Cato Hetland

48171956

2000

Håvard Tronstad

90180673

2000

Jesper Lauvsland

90944098

2000

Jon Håvard Kvelland

95293235

2000

Jonathan Pettersen

90739076

2000

Remy Mortensen Windsland

92899950

2000

Sivert Myrdal Hansen

90263118

2000

Aleksander Kvevik

45164964

2002

Håkon Jahnsson

97417523

2002

Matias Krumm

99453830

2002

Peder Lauvsland

   

Robin Klavenes

99141442

2002

Torbjørn Holme Kjær

90827888

2002

Ulrik Stubstad

94010745

2002

William Borøy

94859993

2002

 

 

 

Some description

Vand Dialog