Dommer

DU FINNER OVERSIKT OVER VÅRE KLUBBDOMMERE NEDERST I DENNE ARTIKKELEN.

 

Klubbdommerkurs: Dette er første trinn i dommerutdanningen, og etter gjennomført kurs vil du være kvalifisert til å dømme kamper i 7-fotball primært i egen klubb. Varighet er 1 kveld (2,5 undervisningstimer) og kurset består av to moduler – barnefotballen og ungdomsfotballen/voksen fotballen.

Dette avholdes internt i klubben.

Rekrutteringsdommerkurs: Dette er andre trinnet i dommerutdanningen. Varighet er 4 kvelder (16 undervisningstimer). For å ta kurset må en ha fylt 15 år, tatt klubbdommerkurs og ønske om og dømme 11-er fotball.
Kretsen vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere, etter hvert kan en bli autorisert som regionsdommer og til slutt toppdommere.

 

DØMMING AV KAMPER

Aldersgruppe 6-12 år

Dommer blir ikke satt opp av fotballkretsen (AFK). Det er opp til lagleder/trener å skaffe dommer.
Vanligvis er det en av 13
15 åringer som dømmer disse etter fullført klubbdommer kurs. Betaling av disse dommerne gjøres av klubben.

Dersom disse ikke kan stille opp, må lagleder/foreldre dømme.

Aldersgruppe 13-19 år

Dommer blir satt opp av krets i 1.divisjon og de eldste aldersklassene.
Klasse 13 år settes det ikke opp dommere, her må lagene ordne det selv.
Dersom kampene ikke er satt opp med dommer, må lagleder/trener skaffe dommer. En må her skaffe en dommer som kan reglene for 11-er fotball.

Les mer om dommeroppfølgingen i kretsen.

Klubbens godkjente dommere:
Hetem Hoti(kretsdommer) – 47 95 51 66 - heho8@vaf.no
Lulzim Rama(kretsdommer)  - 99 60 31 88 - lulzimr@outlook.com
Thor Øyvind Rustad(kretsdommer) – 41 32 00 23 - thorrustad4@gmail.com
Alf Helge Repstad(dommerveileder – 91 60 98 18 - ahrepsta@online.no

KLUBBDOMMERE

Husk at våre Klubbdommere ikke har allverdens erfaring og det er viktig at lagledere og foreldre tar hensyn til det underveis i kampene. Tilpass gjerne alderen til dommeren med alderen på spillerene.

Betalingssatser for Klubbdommere er:
50kr for 5'er
100kr for 7'er
200kr for 9`er
250kr for 11'er

Betaling ordnes ved at lagleder legger ut og får pengene igjen fra Daglig leder, eller at dommeren henvender seg direkte til Daglig leder.

 undefined

 

 

Some description

Vand Dialog