Hva gjør du ved skade

 1. Utfør akutt skadebehandling >> RING SKADETELEFONEN 02033
 2. Registrer skademelding >> følg denne linken
 3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
 4. Idrettens Skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller - uavhengig om det er dekning i forsikringen
 5. Idrettens Skadetelefon bestiller utredning og behandling i et kvalifisert behandlingsnettverk
 6. Idrettens Skadetelefon følger opp spiller til etter gjennomført behandling

 

Dekning i Fotballforsikringen

 • Idrettens Skadetelefon som det naturlige kontaktpunkt ved behov for råd eller ved behandling av skader

 • Akutt skade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse

 • Belastningsskade er skader på legemet som oppstår over tid på grunn av belastning relatert til idretten og som inntreffer i forsikringstiden, for eksempel Runners knee og Gilmore’s groin

 • Kognitiv lidelse er en mental lidelse relatert til idretten og som inntreffer i forsikringstiden. Eneste diagnose er spiseforstyrrelse

 • Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig begivenhet og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse

 • Ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse 

NB! SPILLERE SOM IKKE HAR BETALT MEDLEMSKONTIGENTEN I SØGNE FOTBALLKLUBB ER IKKE DEKKET AV FOTBALLFORSIKRINGEN GJENNOM KLUBBEN.

Les gjerne mer på www.fotballforsikring.no 

Vand Dialog