Viktig foreldremøte for alle i Søgne

shutterstock_220478947.jpg

Vi har satt fokus på et viktig tema "Digital barndom - gleder og utfordringer"

Kommunalt Foreldreutvalg i Søgne inviterer ALLE foreldre og foresatte i Søgne til felles foreldremøte 10.november. Vi har invitert barnevakten.no som setter ord og bilder på et meget aktuelt tema: Hvordan lære barn og unge å ta smarte valg på nett, og hvordan sette grenser for seg selv og overfor andre?

10.november kl.18 på Tinntjønn Skole

Viktige tema skal belyses: skjermtid - nettmobbing - sosial på nett - utseendepress - nyttige ressurser - spilling - grooming - foreldrerollen

 

Vi oppfordrer alle lagene i klubben til å ta treningsfri denne ettermiddagen slik at ALLE foreldre og foresatte får anledning til å prioritere dette i Tinntjønnhallen.

Vand Dialog