Videreføring av samarbeidsavtale

IMG_9077-600x450.jpg

Vi er enige om å fortsette det gode samarbeidet som er påbegynt. Innholdet i avtalen handler om både utveksling av spillere og om klubbutvikling.

Når det inngås en samarbeidsavtale mellom to klubber, skal det selvsagt være positivt for begge parter. Selv om klubbene har ulikt ståsted og ulike målsettinger, ble avtalen en vinn-vinn situasjon.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med våre fotballvenner fra Vennesla.

 

Vand Dialog