Oppstart barnefotball jenter og gutter 2011-kull

1-jkf-z3xb2i9im2x3t2vs6i6s9jau42tqg243k4-2017-5-1_980px.jpg

Hvert år er det mange 5-6 åringer som gjerne vil begynne på fotball. Vi i Søgne fotballklubb ønsker å legge til rette for å ta i mot jenter og gutter som vil prøve seg på en liten fotballkarriere i klubben vår. Vanligvis kommer spillere i kontakt med fotballklubben når de begynner i 1.klasse, men i fjor fikk 5-6 åringene prøve seg på et par treninger våren siste året i barnehagen. Det var stor suksess både for liten og stor, derfor ønsker vi også i år å invitere 2011-barna til fotball-lek på stadion.                                                                                                      

En av fordelene ved å starte organiseringen allerede nå, er at trenere og spillere fortere kan komme i gang når skoleåret starter. Søgne fotballklubb er, som andre idrettslag, drevet av mye frivillighet. Vi ønsker derfor foreldre velkommen til å engasjere seg, ta ansvar og bli en del av Søgne FK sammen med barna deres. Dette er viktig å gjøre fra dag 1. Klubben vil være tidlig ute med innkalling til lagledermøte på høsten, hvor de som ønsker trenerkurs kan gi beskjed om dette. Ellers oppfordrer jeg dere til å lese på Søgne FK sin hjemmeside. Her står mye nyttig informasjon. Det kan også være lurt om en fra hver skole danner en facebookside/mail- og telefonliste, slik at dere kan sikre god informasjonsflyt og finne ut veien videre. Vi ønsker å skape egen jentegruppe med en gang, av erfaring gir det best grobunn for å skape en stor jentegjeng fort. Om det er veldig få jenter første gangen, blir det en vurdering om jentene og guttene slår seg midlertidig sammen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Velkommen til oppstartstrening!                                    

MANDAG 22. MAI OG TIRSDAG 6. JUNI Kl.17-18.00 . VÆR KLAR TIL Å STARTE TRENINGEN KL.17.00. VI TRENER PÅ EN AV GRESSMATTENE.                                                                                                                                                                   

Hovedfokus vil være å ha det gøy med ball. Vi leker noen leker, og spiller fotball. Det er ingen hast med fotballsko før dere vet om det faller i smak eller ei. Vi ønsker alle 2011-barna hjertelig velkommen til oss! Ta med vannflaske og møtt opp J

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, eller hvis du allerede nå kjenner at du er klar for å ta ansvar som trener for laget til barnet ditt. Jeg trenger litt hjelp av noen av dere foreldre disse dagene.

Hilsen Lise Eikås, barnefotballansvarlig og trener for J-2010.
(mail: liseeikas@outlook.com, telefon: 90120363)

Les mer på N247

Vand Dialog