Ny jenteansvarlig i Klubben

IMG_1520.JPG

Gunnar Engebu er kommet inn i Søgne FK som jente ansvarlig. Gunnar sitt ansvars område er og følge opp jente fotballen i klubben. Ha kontakt inn mot krets og gi ut informasjon til våre medlemmer om tiltak etc. Og ha ansvar/delta på ulike jente tiltak i vår egen klubb. Gunnar skal selvfølgelig samarbeide med Jarle Olafsen og Tor Fredriksen som er jentenes representant i Sportslig utvalg.

Gunnar kan kontaktes på mail: gunnar@sognefk.no tlf. 473 53 354

Vand Dialog