Meld deg på FFO igjen nå!

ffo_bilde1.jpg

Norges Fotballforbund og Telenor har inngått en omfattende samarbeidsavtale. Partene har sam-arbeidet i flere år og har nå utvidet dette. Avtalen innebærer blant annet at Telenor er hovedsamarbeids-partner for Telenor Xtra, et lands-omfattende fotballtilbud etter skoletid. Det er nå over 70 000 barn som deltar på dette prosjektet.

Søgne Fotballklubb er godkjent som Telenor Xtra klubb og inviterer nå alle barn i Søgne fra 2.-4.klasse til å delta på vår Fotballfritidsordning (FFO).

Vi tilfredsstiller Norges Fotballforbund sine kvalitets-krav og vi håper du blir med på dette.

Vår organisering

 • Tirsdag og torsdag fra etter skoletid til kl.1630.
 • Vi starter med aldersgruppen 2.-4.klasse fra alle barneskolene i Søgne (jenter og gutter).
 • Barna hentes på sine respektive skoler rett etter skoletid og fraktes direkte til Klubbhuset vårt på Tangvall.
 • Aktiviteten vil i hovedsak foregå på vårt anlegg på Tangvall (primært kunstgressbanene)
 • Deltakeren får et sunt måltid, avsatt tid til lekser og et kvalitetssikret treningsopplegg av kompetente instruktører. Treningsopplegget er tilpasset aldersforskjellene - det passer for alle!
 • Ansvarlig leder er Jarle Olafsen. 

Priser pr måned

 • 2 dager i uken kr.1300,- (tirsdag og torsdag)
 • Til fjerde klassingene som deltar på fotball akademiet som også ønsker delta på telenor extra så koster det kr 1000,- for 2 dagers tilbudet (totalt kr 1700,- FFO og Akademi)
 • 1 måneds oppsigelsestid.
 • Prisene samsvarer med Søgne Kommune sine SFO-satser - og prisene inkluderer transport fra skolene til Klubbhuset.

Påmelding
Send følgende info på mail til ffo@sognefk.no

 • Navn på deltaker (evt med mobilnummer)
 • Fødselsdato
 • Skole og klasse
 • Navn, mobilnummer og mailadresse til alle foresatte
 • Hvilket lag deltakeren er tilknyttet i Søgne FK - dersom hun/han er medlem i klubben
 • Informasjon om spesielle hensyn

Oppstart torsdag 17.august
Foreldremøte avholdes sent i uke 33. 
Innkalling vil komme pr. mail.

NB! Begrenset kapasitet - førstemann til mølla!

Endelig påmeldingsfrist er 10.august.

Kontaktperson
Leder Telenor Xtra
Jarle Olafsen jarle@sognefk.no / 40555527

Vand Dialog