Husk lagledermøte

sfk_logobilde.jpg

Tid: tirsdag 17.oktober

G/J 6-12 år(2011-2005) – kl. 17.00-18.30
G/J 13 år og oppover – kl. 18.30-20.00

Sted: Klubbhuset


Viktig at alle lag har anledning til å stille med minst en representant på dette møtet.  
- vi opplever ofte at lagledere klager over at de ikke har fått info om ting, det er på disse møtene det skjer :-)

Agenda:

Lagoversikt
- Gjennomgang av de ulike lagene, og trenere/lagledere for 2018

Sportslig
- Sportslige retningslinjer
- Nye treningstider fra 30. oktober 2017
- Klubbhåndbok 
- Politiattest
- Klubbturnering 2018

Utstyr
- Husk å melde inn hva dere trenger til ny sesong
- Drakter(nye drakter leveres ut til lagene ca. hvert 2. år.)
- NB. Nye regler fra styret på lagsponsorer

Diverse
- min idrett – alle må registrere seg
- Innspill fra lagene (kom gjerne med innspill i forkant av møtet slik at det kan tas opp under eventuelt på selve møtet)
- Innspill/forslag som dere ønsker vi skal jobbe med frem mot Årsmøtet

Vand Dialog