Husk lagledermøte

sfk_logobilde.jpg

Dato : Onsdag 11. april kl 18.00 : Alle Lag

Sted : Klubbhuset Tangvall Skole

SAKSLISTE :

 1. Lagsoversikt
  Kontroll av oversikt med trenere/lagledere med adresse, tlf, mobil, mail-adresse ++
  Politiattest

 2. Inntektsbringende tiltak/egne sponsorer 2018
  Dugnadsbilletten
  Bonusguiden

 3. Sportslig
  Fotballskolen 15. - 17.august - Tine Fotballskole
  Trenerforum
  Spillerutvikling/hospitering Trenerkurs/Dommerkurs
  Utendørs treningstider: Ingen endringer på sommer/vintertid
  – tider som ikke blir brukt?

 4. Turneringer
  Eat move sleep Cup 2018 i Søgne.
  Junior turnering 13. - 15. april

 5. Utstyr (drakter, overtrekksvester, førstehjelpsutstyr, ....)
  Utdeling av nytt utstyr.

 6. Diverse
  a)  Fiks - utfylling av dommerkort (G/J 12 og eldre)
  b)  Årsplan 2017
  c)  17.mai (egen fane i toget)
  d)  Kontingent 2018
  e)  Eventuelt

Vand Dialog