Årsmøte 14.februar 2017

sfk_logobilde.jpg

Vi kaller inn til ordinært Årsmøte torsdag 14.februar kl.19 på Klubbhuset.

Agenda

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2016 Søgne Fotballklubb
 5. Revidert Regnskap 2016 og budsjett 2017
 6. Innkomne forslag
  1. Klubben bør utrede muligheten for nytt tilbud og oppstart av FFO for de minste (2.-4.klasse)
 7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
 8. Valg
  1. Styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Leder og nestleder
  3. Revisor
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
I etterkant av årsmøtet vil vi kort informere om status på anleggene og samarbeidsavtaler med Vindbjart FK og IK Start.
Årsberetning og regnskap for 2015, samt gjeldende Strategiplan og Sportslige retningslinjer kan lastes ned fra Klubbens hjemmeside.
Regnskap, årsberetning og referat fra årsmøtet legges ut på Klubbens hjemmeside i etterkant av Årsmøtet.

- - -

Medlemmer over 15 år kan stille på årsmøte. 
Foreldre kan møte som observatør men har ikke tale eller stemmerett.

 

Vand Dialog