Anlegg

Vi har også to 7-er baner i Søgne. Spesielt vårt skolelag på Langenes og Lunde har god nytte av anleggene ved Langenes Skole og Tinntjønn ungdomsskole.
Klikk på banenavnene under for google-lokalisering.
Vand Dialog